พฤศจิกายน 2022

ประชุมติดตามปัญหา

ประชุมติดตามระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัล และการลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามสัญญาแรกและตรวจสอบระบบการทำงานตามสัญญา MA

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ

ประชุมติดตามระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัล และการลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามสัญญาแรกและตรวจสอบระบบการทำงานตามสัญญา MA Read More »

ประชุมทีม admin ระบบ doms

ประชุมระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัล และการลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ ของ มวล.

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 8 อาค

ประชุมระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัล และการลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ ของ มวล. Read More »