ชี้แจงนโยบายการจัดทำแผนงบประมาณ

ร่วมประชุมชี้แจงนโยบายการจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 ส่วนอำนวยการและสารบรรณ นำโดย …

ร่วมประชุมชี้แจงนโยบายการจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 Read More »