msuphak

ประชุมเตรียมความพร้อมจัดทำแผนงบประมาณ

ร่วมประชุมชี้แจงนโยบายการจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 ส่วนอำนวยการและสารบรรณ นำโดย …

ร่วมประชุมชี้แจงนโยบายการจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 Read More »

รับรองส่วนล่วงหน้า

ส่วนอำนวยการและสารบรรณ รับรองคณะส่วนล่วงหน้า สำรวจพื้นที่เตรียมรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2566 ที่ห้องประชุมช่อประดู่  ชั้น …

ส่วนอำนวยการและสารบรรณ รับรองคณะส่วนล่วงหน้า สำรวจพื้นที่เตรียมรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี Read More »

ส่วนอำนวยการและสารบรรณ ประสานอำนวยความสะดวกการเข้าร่วมวางพวงมาลา สดุดีวีรไทย

ส่วนอำนวยการและสารบรรณ ประสานอำนวยความสะดวกหน่วยงานเข้า …

ส่วนอำนวยการและสารบรรณ ประสานอำนวยความสะดวกการเข้าร่วมวางพวงมาลา สดุดีวีรไทย Read More »

รับรองคณะจากอินโดนีเซีย

ส่วนอำนวยการและสารบรรรณจัดเลี้ยงอาหารเที่ยงรับรองคณะผู้บริหารจาก Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, ประเทศอินโดนีเซีย

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565 งานอำนวยการและการประชุม ส่วน …

ส่วนอำนวยการและสารบรรรณจัดเลี้ยงอาหารเที่ยงรับรองคณะผู้บริหารจาก Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, ประเทศอินโดนีเซีย Read More »

ประชุมติดตามปัญหา

ประชุมติดตามระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัล และการลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามสัญญาแรกและตรวจสอบระบบการทำงานตามสัญญา MA

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ …

ประชุมติดตามระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัล และการลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามสัญญาแรกและตรวจสอบระบบการทำงานตามสัญญา MA Read More »

ประชุมระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัล และการลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ ของ มวล.

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 8 อาค …

ประชุมระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัล และการลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ ของ มวล. Read More »

เครือข่าย doms

ประชุมเครือข่ายผู้ดูแลระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัล ประจำปี2565

วันที่ 9 กันยายน 2565 ส่วนอำนวยการและสารบรรณ และทีมผู้ด …

ประชุมเครือข่ายผู้ดูแลระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัล ประจำปี2565 Read More »