msuphak

ต้อนรับคณะจากญี่ปุ่น

จัดเลี้ยงต้อนรับอาหารค่ำคณะอาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Showa University ประเทศญี่ปุ่น

ส่วนอำนวยการและสารบรรณ  โดยงานอำนวยการและการประชุม จัดอ …

จัดเลี้ยงต้อนรับอาหารค่ำคณะอาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Showa University ประเทศญี่ปุ่น Read More »

ปิดระบบบริหารจัดการสํานักงานดิจิทัล(DOMS)ในวันที่ 29 กรกฎาคม 25666 เวลา 08.00-16.30 น.

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณได้ใช้ระบบบริหารจัดการสํานักง …

ปิดระบบบริหารจัดการสํานักงานดิจิทัล(DOMS)ในวันที่ 29 กรกฎาคม 25666 เวลา 08.00-16.30 น. Read More »

อาชีวศึกษาดูงาน

นศ.วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ศึกษาดูงานการเป็นเลขานุการมืออาชีพ และระบบ DOMS

เมื่อวันที่ 5 ก.ค.66  งานสำนักงานเลขานุการ และงานบริหาร …

นศ.วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ศึกษาดูงานการเป็นเลขานุการมืออาชีพ และระบบ DOMS Read More »

วันคล้ายประสูติ 4ก.ค.66

พิธีถวายพระพรชัยมงคล“สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางวัฒน วรขัตติยราชนารี” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2566

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโ …

พิธีถวายพระพรชัยมงคล“สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางวัฒน วรขัตติยราชนารี” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2566 Read More »

ส่วนอำนวยการและสารบรรณ ดำเนินการพัฒนาและยกระดับการใช้งานระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัล (Digital Office Management System : DOMS) สู่ระดับสภามหาวิทยาลัย

ศ.ดร.สมบัติ ดำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย …

ส่วนอำนวยการและสารบรรณ ดำเนินการพัฒนาและยกระดับการใช้งานระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัล (Digital Office Management System : DOMS) สู่ระดับสภามหาวิทยาลัย Read More »