msuphak

ตัวแทน 5ส ส่วนอำนวยการและสารบรรณเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกลาง 5ส Green ประจำเดือนมิถุนายน

เมื่อวันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมเขาหลวง …

ตัวแทน 5ส ส่วนอำนวยการและสารบรรณเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกลาง 5ส Green ประจำเดือนมิถุนายน Read More »

Focus Group ศูนย์การแพทย์

ประเมินประสิทธิภาพการใช้งานระบบ Doms ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

จากการที่มหาวิทยาลัยได้มีการทรานสฟอร์มในเรื่องของ Digit …

ประเมินประสิทธิภาพการใช้งานระบบ Doms ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Read More »

ชี้แจงการจัดทำ blog

เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงการเขียน Blog และการประเมินเว็บไซต์หน่วยงานประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565 คณะกรรมการขับเคลื่อนเว็บไซ …

เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงการเขียน Blog และการประเมินเว็บไซต์หน่วยงานประจำปี 2565 Read More »

รับรองผู้ว่าราชการและคณะ

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชและคณะ เยี่ยมชมผลการดำเนินงานที่สำคัญของ มวล.

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธ …

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชและคณะ เยี่ยมชมผลการดำเนินงานที่สำคัญของ มวล. Read More »

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอท่าศาลา

ส่วนอำนวยการและสารบรรณ รับรองการประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอท่าศาลา

เมื่อวันที่ 8 เม.ย. 65 เวลา 14.00 น.  ได้มีการประชุมหัว …

ส่วนอำนวยการและสารบรรณ รับรองการประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอท่าศาลา Read More »

รายงานตรวจการจ้างการบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัล

ประชุมรายงานตรวจการจ้างการบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัล

ตามทีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้นำระบบบริหารจัดการสำนักงา …

ประชุมรายงานตรวจการจ้างการบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัล Read More »

blog

ตัวแทนส่วนอำนวยการและสารบรรณ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสร้าง และเขียน Blog เพื่อการจัดการความรู้และเพื่อ SEO

ส่วนสื่อสารองค์กร ร่วมกับคณะกรรมการขับเคลื่อนเว็บไซต์เพ …

ตัวแทนส่วนอำนวยการและสารบรรณ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสร้าง และเขียน Blog เพื่อการจัดการความรู้และเพื่อ SEO Read More »

แจ้งปิดระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัล (DOMS) ในวันเสาร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงวันอาทิตย์ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๒๓.๐๐ น.

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะดำเนินการอัพเดทโปรแกรมในส่วน …

แจ้งปิดระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัล (DOMS) ในวันเสาร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงวันอาทิตย์ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๒๓.๐๐ น. Read More »