msuphak

ความเสี่ยง

ร่วมโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์

ร่วมโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน Read More »

อบรมความโปร่งใส

กิจกรรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)

วันที่ 29 มกราคม 2567 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยหน่วยตรว

กิจกรรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) Read More »

ชี้แจงงบประมาณ 2568

ร่วมรับฟังชี้แจงนโยบายการจัดทำงบประมาณ ประจำปี 2568 และการอบรมการรายงานผลรายไตรมาส

วันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2567 เวลา08.30 -16:00น. ส่วนแผนงา

ร่วมรับฟังชี้แจงนโยบายการจัดทำงบประมาณ ประจำปี 2568 และการอบรมการรายงานผลรายไตรมาส Read More »

ลงนามซีพี

ม.วลัยลักษณ์-ซีพีเอฟ’ลงนามความร่วมมือ พัฒนางานวิชาการ ผลิตบัณฑิตตอบโจทย์ตลาดแรงงาน

ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกับ ซีพีเอฟ ลงนามความร่วมมือเพื่อพัฒนา

ม.วลัยลักษณ์-ซีพีเอฟ’ลงนามความร่วมมือ พัฒนางานวิชาการ ผลิตบัณฑิตตอบโจทย์ตลาดแรงงาน Read More »

มหาวิทยาลัยสีเขียว

ม.วลัยลักษณ์ อันดับ 1 มหาวิทยาลัยสีเขียวของภาคใต้ 4 ปีซ้อน ขยับเป็นอันดับ 6 ของประเทศ อันดับ 83 ของโลก จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก ปี 2023

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2566 UI GreenMetric World Univers

ม.วลัยลักษณ์ อันดับ 1 มหาวิทยาลัยสีเขียวของภาคใต้ 4 ปีซ้อน ขยับเป็นอันดับ 6 ของประเทศ อันดับ 83 ของโลก จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก ปี 2023 Read More »