กิจกรรม

พิธีปลูกต้นไม้ปฐมฤกษ์ ในโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10″

6 มิถุนายน 2561 ส่วนอำนวยการและสารบรรณ ร่วมกิจกรรมพิธีป …

พิธีปลูกต้นไม้ปฐมฤกษ์ ในโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10″ Read More »

ส่วนอำนวยการและสารบรรณศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ส่วนอำนวยการและสารบรรณ นำโดย น …

ส่วนอำนวยการและสารบรรณศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Read More »

ตัวแทนส่วนอำนวยการและสารบรรณ เข้าร่วมอบรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน รุ่นที่ 1 .

​ตัวแทนส่วนอำนวยการและสารบรรณเข้าร่วมกิจกรรม อบรมจิตอาส …

ตัวแทนส่วนอำนวยการและสารบรรณ เข้าร่วมอบรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน รุ่นที่ 1 . Read More »