กิจกรรม

เครือข่าย doms

ประชุมเครือข่ายผู้ดูแลระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัล ประจำปี2565

วันที่ 9 กันยายน 2565 ส่วนอำนวยการและสารบรรณ และทีมผู้ด …

ประชุมเครือข่ายผู้ดูแลระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัล ประจำปี2565 Read More »

รับรองคณะส่วนล่วงหน้า ลงพื้นที่ประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จฯ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ส่วนอำนวยการและสารบรรณ โดยงานอำนวยการและการประชุม พร้อม …

รับรองคณะส่วนล่วงหน้า ลงพื้นที่ประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จฯ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Read More »

Open Project สำหรับระบบ MIS

ร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งาน Open Project สำหรับระบบ MIS”

ตามที่ มหาวิทยาลัยได้พัฒนาระบบ WU MIS ขึ้นโดยใช้โปรแกรม …

ร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งาน Open Project สำหรับระบบ MIS” Read More »

Fogus Group ศูนย์บรรณสารฯ

กิจกรรมประเมินประสิทธิภาพการใช้งาน Doms ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

จากการที่มหาวิทยาลัยได้มีการทรานสฟอร์มในเรื่องของ Digit …

กิจกรรมประเมินประสิทธิภาพการใช้งาน Doms ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา Read More »

Arranging a Luncheon for the Visitors of WU

ส่วนอำนวยการและสารบรรณจัดเลี้ยงรับรองอาหารกลางวันแขกอธิการบดี

งานอำนวยการและการประชุม ส่วนอำนวยการและสารบรรณ ในฐานะผู …

ส่วนอำนวยการและสารบรรณจัดเลี้ยงรับรองอาหารกลางวันแขกอธิการบดี Read More »

ถวายพระพร

พิธีถวายพระพรชัยมงคล “สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางวัฒน วรขัตติยราชนารี” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2565

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโ …

พิธีถวายพระพรชัยมงคล “สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางวัฒน วรขัตติยราชนารี” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2565 Read More »

ตัวแทน 5ส ส่วนอำนวยการและสารบรรณเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกลาง 5ส Green ประจำเดือนมิถุนายน

เมื่อวันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมเขาหลวง …

ตัวแทน 5ส ส่วนอำนวยการและสารบรรณเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกลาง 5ส Green ประจำเดือนมิถุนายน Read More »