กิจกรรม

กิจกรรมเสริมสร้างการทำงานเป็นทีม มุ่งสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงของส่วนอำนวยการและสารบรรณ

บุคลากรส่วนอำนวยการและสารบรรณ เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้าง …

กิจกรรมเสริมสร้างการทำงานเป็นทีม มุ่งสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงของส่วนอำนวยการและสารบรรณ Read More »

ประชุมเครือข่ายผู้ดูแลระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัลประจำหน่วยงาน ครั้งที่ 1/2564

ส่วนอำนวยการและสารบรรณ  โดยทีมงานผู้ดูแลระบบบริหารจัดกา …

ประชุมเครือข่ายผู้ดูแลระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัลประจำหน่วยงาน ครั้งที่ 1/2564 Read More »

ส่วนอำนวยการและสารบรรณ รับรองกิจกรรม “มวล.สู่โรงเรียน เกื้อกูล กลมเกลียว เกี่ยวร้อยสายใจชุมชนสัมพันธ์”

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564  ส่วนอำนวยการและสารบรรณ …

ส่วนอำนวยการและสารบรรณ รับรองกิจกรรม “มวล.สู่โรงเรียน เกื้อกูล กลมเกลียว เกี่ยวร้อยสายใจชุมชนสัมพันธ์” Read More »

กิจกรรมกีฬาสีและกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2564

ส่วนอำนวยการและสารบรรณ เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสี เมื่อวันจั …

กิจกรรมกีฬาสีและกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2564 Read More »

ส่วนอำนวยการและสารบรรณ รับรองกิจกรรม ม.วลัยลักษณ์ ลงนามสัญญาจ้างตกแต่งภายในอาคารโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ มูลค่า 895 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา  ศาสตราจารย์ ดร …

ส่วนอำนวยการและสารบรรณ รับรองกิจกรรม ม.วลัยลักษณ์ ลงนามสัญญาจ้างตกแต่งภายในอาคารโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ มูลค่า 895 ล้านบาท Read More »

อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ นำทีมผู้บริหารและผู้นำชุมชน เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช หารือทิศทางการพัฒนาการศึกษาและรายงานเป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่อันดับโลก

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ณ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธร …

อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ นำทีมผู้บริหารและผู้นำชุมชน เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช หารือทิศทางการพัฒนาการศึกษาและรายงานเป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่อันดับโลก Read More »

บรรยายการบริหารจัดการงานสำนักงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ด้วยระบบ DOMS

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 บุคลากรส่วนอำนวยการแ …

บรรยายการบริหารจัดการงานสำนักงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ด้วยระบบ DOMS Read More »