กิจกรรม

ประชุมติดตามงาน

ส่วนอำนวยการและสารบรรณ ประชุมติดตามงานประจำเดือน

ส่วนอำนวยการและสารบรรณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้จัดประชุ …

ส่วนอำนวยการและสารบรรณ ประชุมติดตามงานประจำเดือน Read More »

Focus Group งานช่วยนักบริหารและงานประชุม

Focus Group ประเมินประสิทธิภาพการใช้งานระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัล (Doms) งานช่วยนักบริหารและงานประชุม

เพื่อเป็นการติดตามและประเมินถึงประสิทธิภาพการใช้งานของร …

Focus Group ประเมินประสิทธิภาพการใช้งานระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัล (Doms) งานช่วยนักบริหารและงานประชุม Read More »

ประชุมติดตามงาน

ส่วนอำนวยการและสารบรรณ ได้จัดประชุมติดตามงานประจำเดือน

ส่วนอำนวยการและสารบรรณ ได้จัดประชุมติดตามงานประจำเดือนพ …

ส่วนอำนวยการและสารบรรณ ได้จัดประชุมติดตามงานประจำเดือน Read More »

ประเมินสิทธิภาพการใช้งานระบบ Doms

Focus Group ประเมินประสิทธิภาพการใช้งานระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัล (Doms) สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

เพื่อเป็นการติดตามและประเมินถึงประสิทธิภาพการใช้งานของร …

Focus Group ประเมินประสิทธิภาพการใช้งานระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัล (Doms) สำนักงานสภามหาวิทยาลัย Read More »

รับมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี

ส่วนอำนวยการและสารบรรณรับมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีหน่วยงานที่มีผลงานเด่น

ส่วนอำนวยการและสารบรรณ ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลรับช …

ส่วนอำนวยการและสารบรรณรับมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีหน่วยงานที่มีผลงานเด่น Read More »

reception for the Consulate of Republic of Indonesia

ส่วนอำนวยการและสารบรรณ รับรองอาหารกลางวัน กงศุลใหญ่อินโดนีเซีย

เมื่อวันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 ณ บ้านพักรับรอง  ส่วนอำ …

ส่วนอำนวยการและสารบรรณ รับรองอาหารกลางวัน กงศุลใหญ่อินโดนีเซีย Read More »

ส่วนอำนวยการและสารบรรณ ได้จัดประชุมติดตามงานประจำเดือนตุลาคม 2564

ส่วนอำนวยการและสารบรรณ ได้จัดประชุมติดตามงานประจำเดือนต …

ส่วนอำนวยการและสารบรรณ ได้จัดประชุมติดตามงานประจำเดือนตุลาคม 2564 Read More »

ม.วลัยลักษณ์ คว้ารางวัล “THAILAND DIGITAL TRANSFORMATION AWARDS 2021” ประเภท STRATEGIES ดีเด่น

ม.วลัยลักษณ์ คว้ารางวัล “THAILAND DIGITAL TRANSFORMATION AWARDS 2021” ประเภท STRATEGIES ดีเด่น

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับรางวัล “THAILAND DIGITAL TR …

ม.วลัยลักษณ์ คว้ารางวัล “THAILAND DIGITAL TRANSFORMATION AWARDS 2021” ประเภท STRATEGIES ดีเด่น Read More »

กิจกรรมกตเวทิตาจิตผู้เกษียณอายุการทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2564

กิจกรรมกตเวทิตาจิตผู้เกษียณอายุการทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2564

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์โดยส่ว …

กิจกรรมกตเวทิตาจิตผู้เกษียณอายุการทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 Read More »

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรม Show & Share Best Practice สร้างแรงบันดาลใจการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน

ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จั …

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรม Show & Share Best Practice สร้างแรงบันดาลใจการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน Read More »