กิจกรรม

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ศึกษาดูงานระบบ Doms มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

วันพุธ ที่ 31 มีนาคม 2564 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ศึกษาดู …

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ศึกษาดูงานระบบ Doms มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Read More »

พิธีทําบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบปีที่ 29

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดพิธีทําบุญตักบาตรเนื่องในโอกาส …

พิธีทําบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบปีที่ 29 Read More »

กิจกรรมเสริมสร้างการทำงานเป็นทีม มุ่งสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงของส่วนอำนวยการและสารบรรณ

บุคลากรส่วนอำนวยการและสารบรรณ เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้าง …

กิจกรรมเสริมสร้างการทำงานเป็นทีม มุ่งสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงของส่วนอำนวยการและสารบรรณ Read More »

ประชุมเครือข่ายผู้ดูแลระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัลประจำหน่วยงาน ครั้งที่ 1/2564

ส่วนอำนวยการและสารบรรณ  โดยทีมงานผู้ดูแลระบบบริหารจัดกา …

ประชุมเครือข่ายผู้ดูแลระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัลประจำหน่วยงาน ครั้งที่ 1/2564 Read More »

ส่วนอำนวยการและสารบรรณ รับรองกิจกรรม “มวล.สู่โรงเรียน เกื้อกูล กลมเกลียว เกี่ยวร้อยสายใจชุมชนสัมพันธ์”

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564  ส่วนอำนวยการและสารบรรณ …

ส่วนอำนวยการและสารบรรณ รับรองกิจกรรม “มวล.สู่โรงเรียน เกื้อกูล กลมเกลียว เกี่ยวร้อยสายใจชุมชนสัมพันธ์” Read More »

กิจกรรมกีฬาสีและกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2564

ส่วนอำนวยการและสารบรรณ เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสี เมื่อวันจั …

กิจกรรมกีฬาสีและกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2564 Read More »

ส่วนอำนวยการและสารบรรณ รับรองกิจกรรม ม.วลัยลักษณ์ ลงนามสัญญาจ้างตกแต่งภายในอาคารโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ มูลค่า 895 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา  ศาสตราจารย์ ดร …

ส่วนอำนวยการและสารบรรณ รับรองกิจกรรม ม.วลัยลักษณ์ ลงนามสัญญาจ้างตกแต่งภายในอาคารโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ มูลค่า 895 ล้านบาท Read More »