กิจกรรม

รับรองคณะจากอินโดนีเซีย

ส่วนอำนวยการและสารบรรรณจัดเลี้ยงอาหารเที่ยงรับรองคณะผู้บริหารจาก Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, ประเทศอินโดนีเซีย

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565 งานอำนวยการและการประชุม ส่วน …

ส่วนอำนวยการและสารบรรรณจัดเลี้ยงอาหารเที่ยงรับรองคณะผู้บริหารจาก Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, ประเทศอินโดนีเซีย Read More »

ประชุมติดตามปัญหา

ประชุมติดตามระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัล และการลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามสัญญาแรกและตรวจสอบระบบการทำงานตามสัญญา MA

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ …

ประชุมติดตามระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัล และการลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามสัญญาแรกและตรวจสอบระบบการทำงานตามสัญญา MA Read More »

ประชุมระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัล และการลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ ของ มวล.

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 8 อาค …

ประชุมระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัล และการลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ ของ มวล. Read More »

เครือข่าย doms

ประชุมเครือข่ายผู้ดูแลระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัล ประจำปี2565

วันที่ 9 กันยายน 2565 ส่วนอำนวยการและสารบรรณ และทีมผู้ด …

ประชุมเครือข่ายผู้ดูแลระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัล ประจำปี2565 Read More »

รับรองคณะส่วนล่วงหน้า ลงพื้นที่ประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จฯ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ส่วนอำนวยการและสารบรรณ โดยงานอำนวยการและการประชุม พร้อม …

รับรองคณะส่วนล่วงหน้า ลงพื้นที่ประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จฯ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Read More »

Open Project สำหรับระบบ MIS

ร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งาน Open Project สำหรับระบบ MIS”

ตามที่ มหาวิทยาลัยได้พัฒนาระบบ WU MIS ขึ้นโดยใช้โปรแกรม …

ร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งาน Open Project สำหรับระบบ MIS” Read More »

Fogus Group ศูนย์บรรณสารฯ

กิจกรรมประเมินประสิทธิภาพการใช้งาน Doms ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

จากการที่มหาวิทยาลัยได้มีการทรานสฟอร์มในเรื่องของ Digit …

กิจกรรมประเมินประสิทธิภาพการใช้งาน Doms ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา Read More »