ไม่มีหมวดหมู่

อบรมระบบ email

อบรมการใช้งานระบบรับส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กับหน่วยงานภายนอก โดยใช้ Email

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 ทีมผู้ดูแลระบบบริหารจัดการสำ …

อบรมการใช้งานระบบรับส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กับหน่วยงานภายนอก โดยใช้ Email Read More »

ส่วนอำนวยการและสารบรรณ รับรองกิจกรรม ม.วลัยลักษณ์ ลงนามสัญญาจ้างตกแต่งภายในอาคารโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ มูลค่า 895 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา  ศาสตราจารย์ ดร …

ส่วนอำนวยการและสารบรรณ รับรองกิจกรรม ม.วลัยลักษณ์ ลงนามสัญญาจ้างตกแต่งภายในอาคารโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ มูลค่า 895 ล้านบาท Read More »

ส่วนอำนวยการและสารบรรณ ประชุมส่วนวันที่ 9 พ.ย.63

ส่วนอำนวยการและสารบรรณ ประชุมส่วนในวันจันทร์ที่ 9 พฤศจิ …

ส่วนอำนวยการและสารบรรณ ประชุมส่วนวันที่ 9 พ.ย.63 Read More »

การปรับระบบการให้บริการรับฝากและนำส่งเอกสารภายในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กำหนดให้ปรับระบบการให้บริการรั …

การปรับระบบการให้บริการรับฝากและนำส่งเอกสารภายในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Read More »

พิธีเปิดซุ้มประตูวลัยคมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

บุคลากรส่วนอำนวยการและสารบรรณ รับรองแขกผู้มีเกียรติ ผู้ …

พิธีเปิดซุ้มประตูวลัยคมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Read More »