Breaking News
Home / กิจกรรม / ตัวแทนส่วนอำนวยการและสารบรรณ เข้าร่วมอบรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน รุ่นที่ 1 .

ตัวแทนส่วนอำนวยการและสารบรรณ เข้าร่วมอบรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน รุ่นที่ 1 .

 
​ตัวแทนส่วนอำนวยการและสารบรรณเข้าร่วมกิจกรรม อบรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทานรุ่นที่ 1 ณ อาคารศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล

About dcg2016

Check Also

ส่วนอำนวยการและสารบรรณศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ส่วนอำนวยการและสารบรรณ นำโดย นายสิทธิชัย พนิตอังกูร หัวหน้าส่วนอำนวยการและสารบรรณ พร้อมคณะ ได้เข้าศึกษาดูงานกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ประกอบด้วย งานสารบรรณ งานบริหารงานทั่วไป …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *