รายงานการขอใช้บริการเครื่องดื่มรับรอง

                                                                                                               ประจำปีงบประมาณ 2567

1. ค่าเครื่องดื่มรับรองเดือนตุลาคม 2566
2. ค่าเครื่องดื่มรับรองเดือนพฤศจิกายน 2566
3. ค่าเครื่องดื่มรับรองเดือนธันวาคม 2566
4. ค่าเครื่องดื่มรับรองเดือนมกราคม 2567
5. ค่าเครื่องดื่มรับรองเดือนกุมภาพันธ์ 2567

 

                                                                                                                      ประจำปีงบประมาณ 2566
1. ค่าเครื่องดื่มรับรองเดือนตุลาคม 2565
2. ค่าเครื่องดื่มรับรองเดือนพฤศจิกายน 2565
3. ค่าเครื่องดื่มรับรองเดือนธันวาคม 2565    
4. ค่าเครื่องดื่มรับรองเดือนมกราคม 2566
5. ค่าเครื่องดื่มรับรองเดือนกุมภาพันธ์ 2566
6. ค่าเครื่องดื่มรับรองเดือนมีนาคม 2566
7. ค่าเครื่องดื่มรับรองเดือนเมษายน 2566
8. ค่าเครื่องดื่มรับรองเดือนพฤษภาคม 2566
9. ค่าเครื่องดื่มรับรองเดือนมิถุนายน 2566
10. ค่าเครื่องดื่มรับรองเดือนกรกฎาคม 2566
11. ค่าเครื่องดื่มรับรองเดือนสิงหาคม 2566
12. ค่าเครื่องดื่มรับรองเดือนกันยายน 2566

 

 


ประจำปีงบประมาณ 2565

1.ค่าเครื่องดื่มรับรองเดือนธันวาคม 2564
2.ค่าเครื่องดื่มรับรองเดือนมกราคม 2565
3.ค่าเครื่องดื่มรับรองเดือนกุมภาพันธ์ 2565
4.ค่าเครื่องดื่มรับรองเดือนมีนาคม 2565
5.ค่าเครื่องดื่มรับรองเดือนเมษายน 2565
6.ค่าเครื่องดื่มรับรองเดือนพฤษภาคม 2565
7. ค่าเครื่องดื่มรับรองเดือนมิถุนายน 2565
8. ค่าเครื่องดื่มรับรองเดือนกรกฎาคม 2565
9. ค่าเครื่องดื่มรับรองเดือนสิงหาคม 2565
9. ค่าเครื่องดื่มรับรองเดือนกันยายน 2565