• ร่วมแสดงความยินดีกับนายอำเภอท่าศาลา

  • กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกร บดินเทพยวรางกูร ๖๖ พรรษา

  • พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์ฯ

  • พิธีปลูกต้นไม้ปฐมฤกษ์ ในโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10

  • กิจกรรมวันสงกรานต์

  • ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  • Kick Off WU eOffice

  • ส่วนอำนวยการและสารบรรณ

    มุ่งประโยชน์มหาวิทยาลัย ผู้ใช้พอใจบริการ คนทำงานเป็นสุข