ไม้เมืองหนาว 

มวล. เปิดสถานเพาะพันธุ์สัตว์ป่าและเรือนไม้เมืองหนาว

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 อุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดงาน 3 Events ใหญ่ใจฟู @อุทยานพฤกษศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี รองอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย กัลยาณปพน รักษาการแทนผู้อำนวยการอุทยานพฤกษศาสตร์ พร้อมผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ร่วมกันเปิดสถานเพาะพันธุ์สัตว์ป่า เรือนไม้เมืองหนาวและลานแคมป์ปิ้ง อย่างเป็นทางการเป็นวันแรก โดยได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวจำนวนมากแห่เข้าชมความงามของดอกทิวลิปและดอกไม้เมืองหนาวต่างๆ พร้อมนำบุตรหลานชมความน่ารักของน้องคาปิบาร่า-อีเก้ง-เนื้อทราย บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก

รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย กัลยาณปพน กล่าวว่า อุทยานพฤกษศาสตร์ เปิดสถานเพาะพันธุ์สัตว์ป่า    เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสัตว์ให้แก่นักท่องเที่ยว โดยในระยะแรกได้นำสัตว์ 3 ชนิด คือ คาปิบาร่า จำนวน 6 ตัว อีเก้ง 2 ตัว และเนื้อทราย 20 ตัว มาจัดแสดงและในอนาคตจะมีการรวบรวมพันธุ์สัตว์ชนิดอื่นๆ เพิ่มเติมต่อไป

และเพื่อสร้างสีสันและสร้างความสุขในเดือนแห่งความรัก อุทยานพฤกษศาสตร์ ยังมีการเปิดเรือนไม้เมืองหนาว “ชมทิวลิปงาม” ซึ่งมีดอกทิวลิปจัดแสดง 5 สี คือ ม่วง แดง ขาว ชมพู และสีเหลือง จำนวน 1,800 ดอก และไม้ประดับอื่นๆ เช่น ดอกผีเสื้อ บานชื่นหนู เทียนไทย ม็อคคาร่า และกล้วยไม้ เปิดให้เข้าชมระหว่างวันที่ 10 – 19 กุมภาพันธ์ 2567

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมลานแคมป์ปิ้ง การแสดงดนตรีในสวน และกิจกรรมนิทรรศการแมลงภาคสนาม บริการพายเรือคายัค บริการจักรยาน เพื่อกระตุ้นให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงความสาคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้มีการสอดแทรกความรู้เชิงวิชาการและจิตสานึกรักษ์ทรัพยากรผ่านกิจกรรมต่างๆ โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้กว่า 3,000 คน  กิจกรรมครั้งนี้บุคลากรส่วนอำนวยการและสารบรรณ ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

ไม้เมืองหนาว

ไม้เมืองหนาว

ไม้เมืองหนาว

ไม้เมืองหนาว