ทำบุญทวดตุมปัง

ทำบุญทวดตุมปัง

วันนี้ (วันที่ 12 มีนาคม 2567) ศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมและการกีฬา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดพิธีทำบุญทวดตุมปัง ประจำปี 2567 ณ โบราณสถานตุมปัง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงานและนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรเล็งเห็นถึงคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรมและความเชื่อที่อยู่คู่สังคมไทยมาช้านาน และไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัยเพื่อความเป็นสิริมงคล

ทวดตุมปังเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านในแถบอำเภอท่าศาลาเชื่อว่า คอยปกปักษ์รักษาแหล่งโบราณสถานตุมปัง โดยปรากฏให้เห็นเป็นงูบองหลาหรืองูจงอางเผือกที่คอยรักษาโบราณสถานตุมปังไม่ให้ใครเข้ามาทำลาย ซึ่งเล่ากันว่าใครที่มาขโมยสิ่งของจากโบราณสถานตุมปังจะไม่สามารถหาทางออกจากโบราณสถานตุมปังได้ หรือถ้าเอาของออกจากโบราณสถานตุมปังไป ก็ต้องเอามากลับคืนไว้ที่เดิม เพราะจะมีเหตุปัจจัยที่ทำให้เดือนร้อนกายเดือนร้อนใจ และต้องตั้งจิตอธิษฐานขอขมาทวดตุมปังจึงจะพ้นเคราะห์ ปัจจุบันนี้มีผู้คนเข้าไปกราบสักการบูชาทวดในโบราณสถานตุมปังกันอย่างต่อเนื่องและมีการบวงสรวงด้วยสิ่งต่างๆ เพื่อให้ทวดบันดาลให้สมปรารถนา เมื่อประสบความสำเร็จแล้วก็จะแก้บนดังกล่าว

ทำบุญทวดตุมปัง

 

ทำบุญทวดตุมปัง

ทำบุญทวดตุมปัง

ทำบุญทวดตุมปัง