พิธีเปิด co working space

หัวหน้าส่วนอำนวยการและสารบรรณ เข้าร่วม พิธีเปิด สบาย สบาย Co-Working Space ที่อาคารสถาปัตย์ ม.วลัยลักษณ์

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2567 หัวหน้าส่วนอำนวยการและสารบรรรณ เข้าร่วมพิธีเปิดเปิดห้องสบาย สบาย Co-Working Space  โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตัดริบบิ้นเปิดห้องสบาย สบาย Co-Working Space เพื่อให้นักศึกษา บุคลากร และบุคคลภายนอก ใช้สำหรับศึกษาหาความรู้  ทำงานและพักผ่อน และนอกจากนี้มีหัวหน้าส่วนอาคารสถานที่ ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาเข้าร่วม

ห้องสบาย สบาย Co – Working Space ตั้งอยู่ที่ชั้น 1 อาคารสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ถูกปรับปรุงออกแบบจากพื้นที่จากพื้นที่โล่งเป็นห้องสบาย สบาย เพื่อให้นักศึกษา บุคลากร และบุคคลภายนอก ใช้สำหรับศึกษาหาความรู้  ทำงานและพักผ่อน ห้องดังกล่าวมีพื้นที่ 436 ตารางเมตร ประกอบด้วย ห้องประชุม 12 ที่นั่ง ติวเตอร์รูม 30 ที่นั่ง ห้องอ่านหนังสือทำงานรวม 150 ที่นั่ง

พิธีเปิด co working space

พิธีเปิด co working space

เปิด Co-Working Space