งานปีใหม่ส่วน

ประชุมส่วนประจำเดือนและสังสรรค์ปีใหม่

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 ส่วนอำนวยการและสารบรรณ จัดประชุมส่วนในการติดตามงานประจำเดือน เพื่อให้แต่ละงานนำเสนอแผนการดำเนินงานของเดือนถัดไป และรายงานปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน รวมทั้งหัวหน้าส่วน ได้นำเสนอเกี่ยวกับรายงานจากที่ประชุมบริหาร นอกจากนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีภายในหน่วยงานได้มีการจับฉลากแลกของขวัญปีใหม่ ที่จัดขึ้นในช่วงเย็น ณ ห้องอาหารริมบึง

ส่วนอำนวยการและสารบรรณ ทำหน้าที่1.บริหารจัดการสำนักงานดิจิทัลและไปรษณีย์.อำนวยความสะดวกการปฏิบัติงานของผู้บริหาร .อำนวยการรับรองและบริการ ประชุม อำนวยการประสานกิจกรรมงานรัฐพิธีและกิจกรรมท้องถิ่น
จัดกิจกรรมพิธีสถาปนา มหาวิทยาลัย พิธีถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระน้องนางฯ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร งานอำนวยความสะดวก ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพ

ประชุมส่วน

 

ปีใหม่ส่วน

งานปีใหม่ส่วน