วัน: 26 กรกฎาคม 2019

กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ พัฒนาสวนวลัยด้วยมือเรา

ส่วนอำนวยการและสารบรรณ เข้าร่วมกิจกรรม “จิตอาสา เ …

กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ พัฒนาสวนวลัยด้วยมือเรา Read More »

งานเลี้ยงรับรองกงศุลจีนประจำจังหวัดสงขลา และรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช’

งานช่วยนักบริหารและงานประชุม  ส่วนอำนวยการและสารบรรณ เต …

งานเลี้ยงรับรองกงศุลจีนประจำจังหวัดสงขลา และรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช’ Read More »