แจ้งรายชื่อผู้ปฏิบัติงานเลขานุการผู้บริหาร และการปรับระบบการรับเอกสารเสนอผู้บริหาร

ด้วยส่วนอำนวยการและสารบรรณ ได้ปรับเปลี่ยนระบบการรับเอกส …

แจ้งรายชื่อผู้ปฏิบัติงานเลขานุการผู้บริหาร และการปรับระบบการรับเอกสารเสนอผู้บริหาร Read More »