เดือน: มิถุนายน 2020

ขอเชิญชาววลัยลักษณ์ยืนยันเข้ากลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องระบบบริหารและการจัดการงานสำนักงานของมหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ ในกลุ่ม DOMS

ขอเชิญชาววลัยลักษณ์ยืนยันเข้ากลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เร …

ขอเชิญชาววลัยลักษณ์ยืนยันเข้ากลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องระบบบริหารและการจัดการงานสำนักงานของมหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ ในกลุ่ม DOMS Read More »

แนวปฏิบัติการให้บริการจัดส่งเอกสารจาก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช ไปยังหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร

แนวปฏิบัติการให้บริการจัดส่งเอกสาร