กรกฎาคม 2022

Fogus Group ศูนย์บรรณสารฯ

กิจกรรมประเมินประสิทธิภาพการใช้งาน Doms ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

จากการที่มหาวิทยาลัยได้มีการทรานสฟอร์มในเรื่องของ Digit …

กิจกรรมประเมินประสิทธิภาพการใช้งาน Doms ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา Read More »

Arranging a Luncheon for the Visitors of WU

ส่วนอำนวยการและสารบรรณจัดเลี้ยงรับรองอาหารกลางวันแขกอธิการบดี

งานอำนวยการและการประชุม ส่วนอำนวยการและสารบรรณ ในฐานะผู …

ส่วนอำนวยการและสารบรรณจัดเลี้ยงรับรองอาหารกลางวันแขกอธิการบดี Read More »

ถวายพระพร

พิธีถวายพระพรชัยมงคล “สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางวัฒน วรขัตติยราชนารี” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2565

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโ …

พิธีถวายพระพรชัยมงคล “สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางวัฒน วรขัตติยราชนารี” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2565 Read More »