กิจกรรม

อธิการบดีและผู้บริหารม.วลัยลักษณ์ ต้อนรับนายอำเภอท่าศาลาคนใหม่

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ที่ห้องประชุมโมคลาน อาคาร …

อธิการบดีและผู้บริหารม.วลัยลักษณ์ ต้อนรับนายอำเภอท่าศาลาคนใหม่ Read More »

ส่วนอำนวยการและสารบรรณลงนามคำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 ของคณะผู้บริหาร ม.วลัยลักษณ์

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยว …

ส่วนอำนวยการและสารบรรณลงนามคำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 ของคณะผู้บริหาร ม.วลัยลักษณ์ Read More »

ส่วนอำนวยการและสารบรรณ ร่วมรับรองกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารม.สงขลานครินทร์

บุคลากรส่วนอำนวยการและสารบรรณ ร่วมรับรอง ศาสตราจารย์นัก …

ส่วนอำนวยการและสารบรรณ ร่วมรับรองกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารม.สงขลานครินทร์ Read More »

ร่วมพิธีถวายพวงมาลาและถวายบังคม รัชกาลที่ 5 เนื่องใน “วันปิยมหาราช”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี รองอธิการ …

ร่วมพิธีถวายพวงมาลาและถวายบังคม รัชกาลที่ 5 เนื่องใน “วันปิยมหาราช” Read More »

คณะส่วนล่วงหน้าของกรมราชองครักษ์ฯ เดินทางมาประชุมและตรวจดูพื้นที่จัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ

วันอังคารที่ 4 กันยายน 2561  คณะส่วนล่วงหน้าของกรม …

คณะส่วนล่วงหน้าของกรมราชองครักษ์ฯ เดินทางมาประชุมและตรวจดูพื้นที่จัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ Read More »