ข่าวประชาสัมพันธ์

9/9/2563 เปิดใช้งานระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัล ม.วลัยลักษณ์ (WU Digital Office Management System: DOMS)

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้กำหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ 20 …

9/9/2563 เปิดใช้งานระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัล ม.วลัยลักษณ์ (WU Digital Office Management System: DOMS) Read More »

ขอเชิญชาววลัยลักษณ์ยืนยันเข้ากลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องระบบบริหารและการจัดการงานสำนักงานของมหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ ในกลุ่ม DOMS

ขอเชิญชาววลัยลักษณ์ยืนยันเข้ากลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เร …

ขอเชิญชาววลัยลักษณ์ยืนยันเข้ากลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องระบบบริหารและการจัดการงานสำนักงานของมหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ ในกลุ่ม DOMS Read More »

แนวปฏิบัติการให้บริการจัดส่งเอกสารจาก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช ไปยังหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร

แนวปฏิบัติการให้บริการจัดส่งเอกสาร

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 สำหรับห้องประชุม

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน …

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 สำหรับห้องประชุม Read More »

มาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน และนักศึกษา ที่ต้องสัมผัสเอกสาร หรือพัสดุภัณฑ์ทางไปรษณีย์ ที่อาจจะมีเชื้อโรคปนเปื้อน

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2 …

มาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน และนักศึกษา ที่ต้องสัมผัสเอกสาร หรือพัสดุภัณฑ์ทางไปรษณีย์ ที่อาจจะมีเชื้อโรคปนเปื้อน Read More »

ยกเลิกการจัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ 28

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 มี …

ยกเลิกการจัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ 28 Read More »

แจ้งรายชื่อผู้ปฏิบัติงานเลขานุการผู้บริหาร และการปรับระบบการรับเอกสารเสนอผู้บริหาร

ด้วยส่วนอำนวยการและสารบรรณ ได้ปรับเปลี่ยนระบบการรับเอกส …

แจ้งรายชื่อผู้ปฏิบัติงานเลขานุการผู้บริหาร และการปรับระบบการรับเอกสารเสนอผู้บริหาร Read More »

บุคลากรส่วนอำนวยการและสารบรรณ เข้าร่วมทำบุญทวดตุมปัง

ด้วยในวันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 25622 ระหว่างเวลา 08 …

บุคลากรส่วนอำนวยการและสารบรรณ เข้าร่วมทำบุญทวดตุมปัง Read More »