ข่าวประชาสัมพันธ์

ปิดระบบบริหารจัดการสํานักงานดิจิทัล(DOMS)ในวันที่ 29 กรกฎาคม 25666 เวลา 08.00-16.30 น.

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณได้ใช้ระบบบริหารจัดการสํานักง …

ปิดระบบบริหารจัดการสํานักงานดิจิทัล(DOMS)ในวันที่ 29 กรกฎาคม 25666 เวลา 08.00-16.30 น. Read More »

ส่วนอำนวยการและสารบรรณ ดำเนินการพัฒนาและยกระดับการใช้งานระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัล (Digital Office Management System : DOMS) สู่ระดับสภามหาวิทยาลัย

ศ.ดร.สมบัติ ดำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย …

ส่วนอำนวยการและสารบรรณ ดำเนินการพัฒนาและยกระดับการใช้งานระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัล (Digital Office Management System : DOMS) สู่ระดับสภามหาวิทยาลัย Read More »

ส่วนอำนวยการและสารบรรณรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

ส่วนอำนวยการและสารบรรณ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง พ …

ส่วนอำนวยการและสารบรรณรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน Read More »

แจ้งประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง ระบบบริการรับพัสดุจากบริษัทขนส่งเอกชน

ตามทีี่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ประกาศเปิดศูนย์บริการรั …

แจ้งประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง ระบบบริการรับพัสดุจากบริษัทขนส่งเอกชน Read More »

แจ้งปิดระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัล (DOMS) ในวันเสาร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงวันอาทิตย์ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๒๓.๐๐ น.

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะดำเนินการอัพเดทโปรแกรมในส่วน …

แจ้งปิดระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัล (DOMS) ในวันเสาร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงวันอาทิตย์ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๒๓.๐๐ น. Read More »

เปิดให้บริการเคาน์เตอร์จ่ายไปรษณียภัณฑ์และพัสดุภัณฑ์ในวันเสาร์

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้นักศึกษาและพนักงาน และเตรี …

เปิดให้บริการเคาน์เตอร์จ่ายไปรษณียภัณฑ์และพัสดุภัณฑ์ในวันเสาร์ Read More »

แจ้งปิดระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (WU eOffice) และระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัล (DOMS) ในวันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 18.00 น. ถึงวันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564 เวลา 18.00 น.

เรียน    ผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงานทุกหน่วยงาน         …

แจ้งปิดระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (WU eOffice) และระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัล (DOMS) ในวันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 18.00 น. ถึงวันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564 เวลา 18.00 น. Read More »

แจ้งปิดระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัล (DOMS) เพื่อปรับปรุงระบบ ในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.

เรียน   ผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงานทุกหน่วยงาน เพื่อปรั …

แจ้งปิดระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัล (DOMS) เพื่อปรับปรุงระบบ ในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น. Read More »

ผังรับพัสดุจากบริษัทขนส่งเอกชน

แจ้งเปลี่ยนสถานที่รับพัสดุบริษัทเอกชน

แจ้งเปลี่ยนสถานที่รับพัสดุบริษัทเอกชน จากคิวรถตู้ มวล. …

แจ้งเปลี่ยนสถานที่รับพัสดุบริษัทเอกชน Read More »