ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง ระบบบริการรับพัสดุจากบริษัทขนส่งเอกชน

ตามทีี่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ประกาศเปิดศูนย์บริการรั …

แจ้งประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง ระบบบริการรับพัสดุจากบริษัทขนส่งเอกชน Read More »

แจ้งปิดระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัล (DOMS) ในวันเสาร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงวันอาทิตย์ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๒๓.๐๐ น.

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะดำเนินการอัพเดทโปรแกรมในส่วน …

แจ้งปิดระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัล (DOMS) ในวันเสาร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงวันอาทิตย์ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๒๓.๐๐ น. Read More »

เปิดให้บริการเคาน์เตอร์จ่ายไปรษณียภัณฑ์และพัสดุภัณฑ์ในวันเสาร์

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้นักศึกษาและพนักงาน และเตรี …

เปิดให้บริการเคาน์เตอร์จ่ายไปรษณียภัณฑ์และพัสดุภัณฑ์ในวันเสาร์ Read More »

แจ้งปิดระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (WU eOffice) และระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัล (DOMS) ในวันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 18.00 น. ถึงวันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564 เวลา 18.00 น.

เรียน    ผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงานทุกหน่วยงาน         …

แจ้งปิดระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (WU eOffice) และระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัล (DOMS) ในวันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 18.00 น. ถึงวันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564 เวลา 18.00 น. Read More »

แจ้งปิดระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัล (DOMS) เพื่อปรับปรุงระบบ ในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.

เรียน   ผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงานทุกหน่วยงาน เพื่อปรั …

แจ้งปิดระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัล (DOMS) เพื่อปรับปรุงระบบ ในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น. Read More »

ผังรับพัสดุจากบริษัทขนส่งเอกชน

แจ้งเปลี่ยนสถานที่รับพัสดุบริษัทเอกชน

แจ้งเปลี่ยนสถานที่รับพัสดุบริษัทเอกชน จากคิวรถตู้ มวล. …

แจ้งเปลี่ยนสถานที่รับพัสดุบริษัทเอกชน Read More »

ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานบริการ

ส่วนอำนวยการและสารบรรณ  แจ้งผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วครา …

ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานบริการ Read More »

“ระบบบริการรับฝาก-ส่งเอกสารภายในเขตพื้นที่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” และ  “ระบบบริการรับฝาก-ส่งเอกสารระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กับหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพฯ” 

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้มอบหมายให้ส่วนอำนวยการและ …

“ระบบบริการรับฝาก-ส่งเอกสารภายในเขตพื้นที่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” และ  “ระบบบริการรับฝาก-ส่งเอกสารระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กับหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพฯ”  Read More »

ปิดให้บริการบริการเคาน์เตอร์จ่ายไปรษณียภัณฑ์และพัสดุภัณฑ์(วันเสาร์) ให้แก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นการชั่วคราว

ตามที่ส่วนอำนวยการและสารบรรณ  ได้ขยายเวลาบริการเคาน์เตอ …

ปิดให้บริการบริการเคาน์เตอร์จ่ายไปรษณียภัณฑ์และพัสดุภัณฑ์(วันเสาร์) ให้แก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นการชั่วคราว Read More »