ข่าวประชาสัมพันธ์

ส่วนอำนวยการและสารบรรณ ประชุมส่วนวันที่ 9 พ.ย.63

ส่วนอำนวยการและสารบรรณ ประชุมส่วนในวันจันทร์ที่ 9 พฤศจิ …

ส่วนอำนวยการและสารบรรณ ประชุมส่วนวันที่ 9 พ.ย.63 Read More »

การปรับระบบการให้บริการรับฝากและนำส่งเอกสารภายในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กำหนดให้ปรับระบบการให้บริการรั …

การปรับระบบการให้บริการรับฝากและนำส่งเอกสารภายในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Read More »

9/9/2563 เปิดใช้งานระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัล ม.วลัยลักษณ์ (WU Digital Office Management System: DOMS)

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้กำหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ 20 …

9/9/2563 เปิดใช้งานระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัล ม.วลัยลักษณ์ (WU Digital Office Management System: DOMS) Read More »

ขอเชิญชาววลัยลักษณ์ยืนยันเข้ากลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องระบบบริหารและการจัดการงานสำนักงานของมหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ ในกลุ่ม DOMS

ขอเชิญชาววลัยลักษณ์ยืนยันเข้ากลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เร …

ขอเชิญชาววลัยลักษณ์ยืนยันเข้ากลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องระบบบริหารและการจัดการงานสำนักงานของมหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ ในกลุ่ม DOMS Read More »

แนวปฏิบัติการให้บริการจัดส่งเอกสารจาก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช ไปยังหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร

แนวปฏิบัติการให้บริการจัดส่งเอกสาร

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 สำหรับห้องประชุม

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน …

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 สำหรับห้องประชุม Read More »

มาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน และนักศึกษา ที่ต้องสัมผัสเอกสาร หรือพัสดุภัณฑ์ทางไปรษณีย์ ที่อาจจะมีเชื้อโรคปนเปื้อน

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2 …

มาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน และนักศึกษา ที่ต้องสัมผัสเอกสาร หรือพัสดุภัณฑ์ทางไปรษณีย์ ที่อาจจะมีเชื้อโรคปนเปื้อน Read More »

ยกเลิกการจัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ 28

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 มี …

ยกเลิกการจัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ 28 Read More »