ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งรายชื่อผู้ปฏิบัติงานเลขานุการผู้บริหาร และการปรับระบบการรับเอกสารเสนอผู้บริหาร

ด้วยส่วนอำนวยการและสารบรรณ ได้ปรับเปลี่ยนระบบการรับเอกส …

แจ้งรายชื่อผู้ปฏิบัติงานเลขานุการผู้บริหาร และการปรับระบบการรับเอกสารเสนอผู้บริหาร Read More »

บุคลากรส่วนอำนวยการและสารบรรณ เข้าร่วมทำบุญทวดตุมปัง

ด้วยในวันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 25622 ระหว่างเวลา 08 …

บุคลากรส่วนอำนวยการและสารบรรณ เข้าร่วมทำบุญทวดตุมปัง Read More »

เปลี่ยนสถานที่จัดประชุมที่ประชุมบริหาร ครั้งที่ 7/2561

ตามที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดประชุมที่ประชุมบริหาร ครั้งที่ …

เปลี่ยนสถานที่จัดประชุมที่ประชุมบริหาร ครั้งที่ 7/2561 Read More »

เลื่อนการประชุมที่ประชุมบริหาร ครั้งที่ 3/2561

เลื่อนการประชุมที่ประชุมบริหาร ครั้งที่ 3/2561  จากเดิม …

เลื่อนการประชุมที่ประชุมบริหาร ครั้งที่ 3/2561 Read More »